Excelsior


De brassband Excelsior uit 's-Heer Arendskerke is
een muziekvereniging welke uitkomt in de ere-afdeling van de KNMF.
De vereniging is opgericht in 1893 als fanfare.

In 1938 werd besloten om verder te gaan als harmonie, om in 1954 toch weer
verder te gaan als fanfare. Door het teruglopend aantal leden was in 1969
de toestand van de vereniging bijzonder zorgwekkend.
Er is zelfs sprake geweest van opheffing, maar dat vonden de
meeste leden toch een beetje te zot. Het aantal leden bood nog wel de
mogelijkheid om een brassband te formeren. Daartoe werd dan ook besloten.
De toenmalige leden gingen ervoor om de naam Excelsior welke <steeds hoger>
betekent waar te maken. Muziek maken zo goed als mogelijk, maar er moest wel
gezelligheid en saamhorigheid binnen de vereniging heersen.

Zowel het 90- als het 100-jarig bestaan van de vereniging werd uitbundig gevierd.
In 2003 mochten we als springlevende vereniging het 110-jarig bestaan beleven.

Zoals de naam al aangeeft is Excelsior nog steeds een brassband.
De brassband streeft naar een zo hoog mogelijk muzikaal nivo,
zonder daarbij de goede sfeer binnen de vereniging uit het oog te verliezen.
Het is bijna altijd mogelijk voor iemand met gevoel voor muziek een plaatsje
binnen de band te vinden. De instrumentatie van een brassband bestaat in beginsel
uit uitsluitend koperen blaasinstrumenten. Zoals te verwachten is er in de bezetting
een uitzondering, de blazers worden ritmisch ondersteund door een slagwerkgroep.
Naast het zelf organiseren van evenementen, neemt de brassband deel aan tal
van aktiviteiten, zowel op het eigen dorp als daarbuiten.

De brassband heeft op maandagavond vanaf 19:30 uur repetitie
in het Arendhuis te 's-Heer Arendskerke.
Kom gerust eens even kijken, of neem kontakt op met een van de bestuursleden.
Zij kunnen u alle gewenste informatie geven over de vereniging.